Monday.com se razlikuje od ostalih alata za upravljanje projektima

Kažemo da nismo alat za upravljanje projektima, ali što to zapravo znači?
Proverite sami
Monday.com predstavlja verovatno najsvestraniji alat koji možete pronaći. To je nož švajcarske vojske za menadžere širom sveta.
Da, zaista možete koristiti monday.com za upravljanje svim svojim projektima, ali možete ga koristiti i kao CRM sistem, za upravljanje kampanjama oglašavanja, za praćenje grešaka, za upravljanje projektima kupaca, ili za praćenje video produkcije. Postoji stotine načina da se koristi i koristi se za gotovo sve: od nastavnika koji planiraju lekcije, do inženjera koji grade vazduhoplove.
Što monday.com čini toliko drugačijim u poređenju sa ostalim alatima na tržištu? Postoji nekoliko ključnih funkcija koje proizvod čine nečim bez čega ljudi ne mogu. On zamenjuje mnoge druge upotrebljene alate, poput elektronske pošte, Excela i drugih alata za upravljanje projektima.

Morate biti u mogućnosti da se koncentrišete na procese, a ne na zadatke

Statička oznaka koja zadatak označava kao "završen" ili "otvoren" ne pruža članovima tima i rukovodiocima dovoljno informacija da znaju gde se tačno nalaze. Pitanja su uvek složenija od toga.
Šta mislite o "jednodnevnom odlaganju" ili "čekam informacije pre nego što nastavim"? Ti statusi koji se događaju u stvarnom životu nisu zastupljeni u drugim alatima za upravljanje projektima. Ova pitanja se uvek objašnjavaju van stvarnog alata u e-mailovima, na sastancima ili na platformama za komunikaciju.
Razumemo da stvari nikada nisu tako jednostavne, pa se monday.com koncentriše na procese. Mi činimo strukturiranje podataka o projektu ili zadatku transparentnim, kako bi se moglo koristiti i u budućim procesima. Time se poboljšavaju svi aspekti upravljanja i komunikacije. Sve u stvari možete staviti na monday.com i to je transparentno za sve unutar tima.

Potrebno Vam je nešto vizuelno, umesto nečeg što se bazira na tekstu.

Tekst najbolje funkcioniše kada mirno sedite na stolici uz dobru knjigu. Ako pogledate tekstualni sistem - i svi su oni zasnovani na tekstu - onda morate da pročitate sve što vidite da biste znali šta se događa. Za to vam treba vremena i ako ste jako zauzeti, nedostajaće će vam informacije.
Monday.com je potpuno vizuelan. Obojeni statusi proaktivno šalju signale, tako da na prvi pogled znate kako funkcioniše postupak, a da ne morate ništa da čitate. Vizuelni stimulansi izuzetno su efikasni za potrebe upravljanja timom: Omogućuju vam definisanje procesa i komunikaciju bez reči. Ako monday.com prikažete na ekranu u Vašoj kancelariji, svi će iz daljine videti kako napreduju stvari. Vizuelni signali su efikasni, nisu otvoreni za interpretaciju i jasni su svima.

Važno je raditi sa mrežom, a ne sa hijerarhijom

U prvim danima monday.com-a razgovarali smo sa stotinama menadžera i saznali da svi koriste proračunske tablice ili matrice za upravljanje na najvišem nivou. Ljudi razmišljaju u matricama, a ne u hijerarhiji. To je intuitivan, standardan način organizovanja informacija - svi to radimo. Zbog toga smo postavili kontrolnu tablu za planiranje monday.com kao matricu, a u našem sistemu je primenjena mala, ili nikakva hijerarhija.
Većina alata za upravljanje projektima se bazira na hijerarhiji. To je problem: Po hijerarhijama je teško kretati se i uvek postoje različiti načini za njihovo stvaranje. Zbunjujuće je. Kad ste zadnji put pronašli vaš predmet među nečijim folderima?

Morate se koncentrisati na širu sliku, a ne na zadatke

Niko ne razume gde stoji tromesečni projekat, ako pogledate zadatke koji ga čine. Često ne znamo koliko smo udaljeni od završetka, unutar jednog zadatka.
Čak i ako je nešto "spremno", postoji puno toga što ne znamo, pa postavljamo pitanja "Jeste li sve obavestili?" Ili "Jeste li ga poslali?" Iako je lista zadataka kompletirana na ranije opisani način, to ne mora nužno da znači da je projekt stvarno završen. Zbog toga imamo sastanke i duge razmene elektronske pošte, kako bismo osigurali da se pridržavamo naših rokova. To znači da vam alati zapravo ne pomažu da završite svoj posao bolje ili brže.
Rešenje za to je primena pristupa odozgo nadole: postavljamo ciljeve, dizajniramo procese i pratimo kako stvari funkcionišu. To je jedini način da se napravi raspored. Na monday.com-u, jedna jednostavna tabla za planiranje prati sve informacije. Više nije potrebno ispitivati niti obavljati kontrolu tokom sastanaka; svima je jasno iz prve.
Partnerji

Let’s talk, we can make a difference together.

Send a message to us and learn how our innovative and dedicated team can help you create a genuine and better solution.

One message. No obligation.