Budućnost upravljanja poslovanjem sa Monday.com
Radni operativni sistem (eng. Work OS) prilagođen planiranju, organizaciji i pregledu projekata u bilo kom koraku
Proverite sami
Monday.com predstavlja rešenje koje omogućava timovima da samostalno realizuju projekte i poslovne procese. Reč je o najpotpunijem i najfleksibilnijem sistemu za firme i individualne korisnike.
Rešenje je idealno za projektne timove svih veličina i dovoljno fleksibilno da zadovolji potrebe bilo kog projekta ili poslovnog procesa. Nije mu cilj da zameni druge sisteme, već da se sa njima integriše. Korišćenje Monday.com je vrlo jednostavno i omogućava visoku fleksibilnost. Monday.com spada u grupu rešenja koja se nazivaju radnim operativnim sistemima (eng. Work OS).

Prednosti upotrebe radnih operativnih sistema

Efikasnost

omogućava timovima brza prilagođenja kroz automatizaciju, ali i autonomiju u radu

Dostupnost podataka

na jednom mestu objedinjuje sve informacije iz integrisanih softverskih alata

Transparentnost

pomaže timovima da komuniciraju u toku rada, i to na jedinstven način

Omogućite sebi pristup do podataka iz različitih aplikacija. Ključnu prednost Monday.com predstavlja mogućnost integracije sa back-end aplikacijama. Široka paleta mogućnosti će skratiti vreme integracije i omogućiti različitim korsnicima direktan pristup do podataka, direktno iz aplikacija koje koriste. Takođe, postoje i unapred pripremljene integracije, sa alatima kao što su:
  • Salesforce
  • Mailchimp
  • GitHub
  • Shopify
  • Jira
  • Hubspot
  • Microsoft Office...
Partnerji

Let’s talk, we can make a difference together.

Send a message to us and learn how our innovative and dedicated team can help you create a genuine and better solution.

One message. No obligation.