Бъдещето на управлението на работа с Monday.com

Работна ОС, персонализирана за планиране, организиране и преглед на проекти на всяка крачка
Уверете се сами
Monday.com е решение, което дава възможност на екипите да изпълняват самостоятелно проекти и работни процеси. Това е най-пълната и гъвкава система за компании и индивидуални потребители.
Work OS е идеалнa за групи с различни мащаби, тъй като е достатъчно приспособимa, за да удовлетвори нуждите на което и да било задание, проект или работен процес. Не замества други системи, дори обикновено ги интегрира. Работата с Work OS предоставя лесна употреба и приспособимост.

Предимства на използването на Work OS

Ефективност

позволява на екипите да се адаптират бързо чрез автоматизиране на работата, като предлага автономност

Достъпност на данните

на едно място обединява цялата информация от отделните инструменти

Прозрачност

спомага екипите да комуникират в рамките на работния процес, като позволява еднородна комуникация

Интеграцията Ви позволява да централизирате данните и инструментите си в Work OS. monday.com включва различни типове интегрираност, в т.ч.:
  • Сила при продажби
  • Mailchimp
  • GitHub
  • Shopify
  • Jira
  • Hubspot
  • Инструменти за Microsoft Office...
Партньори

Let’s talk, we can make a difference together.

Send a message to us and learn how our innovative and dedicated team can help you create a genuine and better solution.

One message. No obligation.